Grobowiec tracki w Swesztari (dziedzictwo kulturowe)

Grobowiec tracki w Swesztari (bułg. Свещарската гробница) – grobowiec wodza trackiego plemienia Getów, odkryty w 1982 roku w kurhanie w okolicach bułgarskiej wsi Swesztari w Obwodzie Razgrad.

Grobowiec powstał najprawdopodobniej pod koniec IV lub na początku III wieku p.n.e. Składa się z przedsionka i trzech komór grobowych. W środkowej komorze odkryto dwa kamienne łoża, na których spoczywały niegdyś ciała trackiego wodza i jego żony. Ściany komory pokryte są rzeźbami kariatyd, wskazującymi na wpływy sztuki hellenistycznej, jednak ich silne, uniesione ramiona oraz długie suknie mogą też dowodzić inspiracji wizerunkami trackiej bogini-matki. Na jednej ze ścian odkryto także ślady starożytnego malowidła, przedstawiającego jeźdźca na koniu, składającego ofiarę z wieńca żeńskiemu bóstwu (według niektórych interpretacji jest to zmarły wódz składający ofiarę bogini-matce).
W 1985 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Grobowiec_tracki_w_Swesztari