5 października 2021 r.

Dnia 14 listopada 2021 r. odbędą się wybory prezydenta i wiceprezydenta Republiki Bułgarii oraz posłów. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom bułgarskim w Polsce […]