Wiesław Nowak

urodzony w 1957 r. w Gnieźnie, absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Założyciel i większościowy akcjonariusz ZUE S.A., spółki notowanej od 2010 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczął w 1982 roku w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Krakowie. Równolegle, w latach 1986–1990 pracował jako specjalista koordynator ds. komputeryzacji i łączności w PGM „Śródmieście”. W 1991 roku, kontynuując działalność w branży energoelektronicznej i radiołączności, utworzył Zakład Urządzeń Energoelektronicznych Radiotech, stopniowo rozszerzając działalność firmy o projektowanie i budowę sygnalizacji świetlnych oraz udział w realizacji prestiżowych dla Krakowa przedsięwzięć inwestycyjnych. W 2010 nabył pakiet 85% akcji Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., którego połączenie z ZUE S.A. nastąpiło w roku 2013.

Jako członek rozlicznych instytucji i organizacji podejmuje działania i wspiera inicjatywy o charakterze gospodarczym, kulturalnym oraz charytatywnym.

Wiesław Nowak objął funkcję Konsula Honorowego Republiki Bułgarii w Krakowie w dniu 5 kwietnia 2019 r., W inauguracji Honorowego Konsulatu, która odbyła się w Willi Decjusza przy udziale Samoistnego i Nadzwyczajnego Ambasadora Republiki Bułgarii w Polsce J.E. Pana Emila Savova Yalzanova, uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, senatorowie, władze województwa i Prezydent Miasta Krakowa, a także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i konsularnego.