IX Jarmark Skalski

2 czerwca 2019 r.

W ramach IX Jarmarku Skalskiego pod hasłem „15 lat Polski w Unii Europejskiej” stoiska na jarmarku przemieniły się w kolorowe ambasady krajów Unii Europejskiej.

Przedstawiciele 14-stu sołectw, należących do Gminy Skala, zaprezentowało wybrany kraj wspólnoty przystrajając swój kram w elementy charakterystyczne dla danego kraju UE oraz regionalne, polskie ozdoby, podkreślając tym samym otwartość Polaków na inne kultury i przynależność do europejskiej wspólnoty.

Sołectwo Cianowice przy współpracy Honorowego Konsulatu Republiki Bułgarii w Krakowie przygotowało i zaprezentowało podczas wydarzenia stoisko bułgarskie, prezentując kulinaria tego kraju.