24 maja Dzień Bułgarskiej Oświaty i Kultury oraz Piśmiennictwa Słowiańskiego

19 maja 2020 r.

Dzień Bułgarskiej Oświaty i Kultury oraz Piśmiennictwa Słowiańskiego obchodzony w dniu 24 maja to jedno z najważniejszych świąt w Bułgarii. To dzień refleksji nad kulturowym dziedzictwem pozostawionym przez braci św. Cyryla i św. Metodego nazywanymi apostołami Bułgarii.

W tym dniu w Bułgarii odbywają się liczne festyny poświęcone kulturze, piśmiennictwu i oświacie, koncerty, działa tradycyjny jarmark książek.

Św. Cyryl (827-869) i św. Metody (815-885) to misjonarze, którzy prowadzili w IX wieku misje chrystianizacyjne, również na ziemiach zamieszkałych przez Słowian. To właśnie im słowiańska część Europy zawdzięcza przyjęcie wiary chrześcijańskiej i jej zakorzenienie się w kulturze. 24 maja Cerkiew prawosławna składa hołd świętym Braciom.

Życzenia Konsula Honorowego Republiki Bułgarii w Krakowie z okazji Dnia Bułgarskiej Oświaty i Kultury.