24 maja Dzień Bułgarskiej Oświaty i Kultury oraz Piśmiennictwa Słowiańskiego

21 maja 2021 r.

Obchodzony w dniu 24 maja Dzień Bułgarskiej Oświaty i Kultury oraz Piśmiennictwa Słowiańskiego to jedno z najważniejszych świąt w Bułgarii. Jest to dzień refleksji nad kulturowym dziedzictwem pozostawionym przez braci św. Cyryla i św. Metodego, którzy nazywani są apostołami Bułgarii.


Św. Cyryl (827-869) i św. Metody (815-885) to misjonarze, którzy prowadzili w IX wieku misje chrystianizacyjne, również na ziemiach zamieszkałych przez Słowian i którym słowiańska część Europy zawdzięcza przyjęcie wiary chrześcijańskiej i jej zakorzenienie się w kulturze. W tym dniu Cerkiew prawosławna składa im hołd.


W Dniu Bułgarskiej Oświaty i Kultury oraz Piśmiennictwa Słowiańskiego w Bułgarii odbywają się liczne festyny poświęcone kulturze, piśmiennictwu i oświacie, koncerty, działa tradycyjny jarmark książek.


Życzenia Konsula Honorowego Republiki Bułgarii w Krakowie Wiesława Nowaka z okazji Dnia Bułgarskiej Oświaty i Kultury