200. ROCZNICA ODNALEZIENIA KODEKSU SUPRASKIEGO

29 maja 2024 r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Ambasada Republiki Bułgarii w Polsce, Bułgarski Instytut Kultury, Honorowy Konsulat Republiki Bułgarii w Krakowie oraz filia Szkoły Bułgarskiej im. Dory Gabe zapraszają na wystawę „200. Rocznica odnalezienia Kodeksu Supraskiego”.

Kodeks Supraski to jeden z najcenniejszych zabytków cyrylickiego piśmiennictwa. Nazywana Kodeksem Supraskim księga Mineia četia, Mart, to pochodzący z początku XI w., z terenów Bułgarii, rękopis w języku staro-cerkiewno-słowiańskim (starobułgarskim), na pergaminie, zawierający zbiór żywotów świętych i nauk Ojców Kościoła.

Kodeks Supraski trafił do Polski prawdopodobnie w XVI wieku, a odkryty został dla nauki w roku 1823, w bibliotece greckokatolickiego monasteru w Supraślu koło Białegostoku, przez księdza Michała Bobrowskiego, profesora Uniwersytetu Wileńskiego. Rok 2023 został ogłoszony Rokiem Kodeksu Supraskiego, a patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polski.

Obecnie największa cześć Kodeksu, licząca 151 kart, znajduje się wśród obiektów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w zbiorach Biblioteki Narodowej, 118 kart przechowuje Narodowa i Uniwersytecka Biblioteka w Lublanie, a 16 kart znajduje się w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Petersburgu.

W 2007 r. Kodeks Supraski wpisano na listę Pamięci Świata UNESCO, uznając go za jeden z najcenniejszych dokumentów historii ludzkości.

Ekspozycję przygotowano w ramach projektu UNESCO w Instytucie Literatury Bułgarskiej Akademii Nauk.

Wystawa prezentowana jest w ramach cyklu „Bułgaria w Krakowie”.

Miejsce ekspozycji: II piętro (prawe skrzydło)

Termin ekspozycji: 29.05.2024 - 3.08.2024

https://www.rajska.info/200-rocznica-odnalezienia-kodeksu-supraskiego