Podział administracyjny

Terytorium Bułgarii 0d 1999 roku podzielone jest na 278 gmin obejmujących 28 prowincji bwodów (bułg. област, l.mn. области). Władzę w gminach sprawują rady gminne, które są podstawowym elementem władzy samorządowej. W ich gestii znajduje się określanie kierunków rozwoju gminy.

Prowincje są jednostkami administracji terytorialnej zarządzanymi przez wojewodów, którzy mają za zadanie wdrażanie polityki regionalnej rządu na podlegającym im terenie. Wojewodzi, wraz z administracją regionalną zarządzają prowincjami korzystając ze środków pochodzących z budżetu centralnego. Wojewodzi mianowani są przez Radę Ministrów.

Ponadto, dla celów planowania gospodarczego – w tym wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, prowincje zostały w programach rządowych zgrupowane w sześć następujących regionów:

  1. Region Północno-Zachodni, w skład którego wchodzą prowincje: Widin, Wraca, Montana;
  2. Region Północno-Centralny, prowincje: Weliko Tyrnowo, Gabrowo, Łowecz, Plewen, Ruse;
  3. Region Północno-Wschodni, prowincje: Dobricz, Szumen, Warna, Razgrad, Silistra, Tyrgowiszte;
  4. Region Południowo-Zachodni, prowincje: miasto Sofia, Sofia-prowincja, Błagoewgrad, Kjustendił, Pernik;
  5. Region Południowo-Centralny, prowincje: Pazardżik, Płowdiw, Smolan, Kyrdżali, Stara Zagora, Chaskowo;
  6. Region Południowo-Wschodni, prowincje: Burgas, Sliwen, Jamboł.