Informacje praktyczne

Strefa czasowa
Przyjeżdżając do Bułgarii będziemy musieli przestawić zegarki o 1 godzinę do przodu.

Wizy
Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli Polski przy wjeździe do Bułgarii. Aby przebywać na terenie Bułgarii wystarczy paszport lub dowód osobisty. Pobyt nie może jednak przekraczać 90 dni w ciągu 6 miesięcy.

Numery alarmowe
Policja – 166
Pogotowie ratunkowe – 150
Straż pożarna – 160
Pomoc drogowa – 145

Przepisy celne
Towary można przewozić i wwozić w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie do użytku osobistego. Obejmuje to także prezenty, które nie mogą być sprzedawane. Nie ma obowiązku wypełniania deklaracji celnej przewożąc kwoty do 10 tys. Euro oraz kosztowności w ilości zwyczajowo przyjętej. W każdym innym przypadku deklaracje taką należy wypełnić.