Szczyt Inicjatywy Trójmorza – Sofia 8-9.VII.2021

21 czerwca 2021 r.

Bułgaria po raz pierwszy jest gospodarzem Szczytu Inicjatywy Trójmorza, który odbędzie się w dniach 8-9 lipca w Sofii.

Inicjatywa Trójmorza to projekt zainicjowany w 2016 roku przez prezydentów Polski i Chorwacji, którego strategicznym celem jest zachowanie oraz wzmocnienie jedności UE i przestrzeni euroatlantyckiej. W Inicjatywie uczestniczy 12 krajów Europy Środkowej.
Przywódcy państw regionu Europy Środkowej chcą tego dokonać poprzez wskazanie nowych źródeł modernizacji swoich gospodarek, w tym zwłaszcza poprzez lepszą integrację infrastrukturalną regionu, wzmocnienie bezpieczeństwa i konkurencyjności jego zaopatrzenia w źródła energii, przyspieszenie rozwoju gospodarki cyfrowej, a tym samym – wzmocnienie spójności gospodarczo-społecznej całej UE.

link do rejestracji:

https://meeting15.com/en/join-event/the-ministry-of-economy-of-the-republic-of-bulgaria-bsmepa-bdb-amcham-bulgaria-three-seas-sofia-summit-and-business-forum/2510

Dokumenty do pobrania:

Agenda

Dokument koncepcyjny: