Otwarcie wystawy Prof. Petyr Dinekow

9 grudnia 2022 r.

W dniu 8 grudnia 2022 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Prof. Petyr Dinekow – dokumenty życia i pracy naukowej z Centralnego Archiwum Państwowego Republiki Bułgarii (1910–1992)”.

Na wernisażu obecni byli przedstawiciele organizatorów wystawy: Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ,  Bułgarskiej Szkoły im. Dory Gabe i konsulatu RB w Krakowie, a także przedstawicielka Ambasady Republiki Bułgarii, Pani Julia Cerowa. Gościem specjalnym była prof. Maja Iwanowa z Centrum Naukowego im. Cyryla i Metodego przy Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii, autorka opracowania i koncepcji ekspozycji. Wystawę można oglądać do 17 stycznia 2023 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie (ul. Rajska 1, parter).

Serdecznie Zapraszamy!

Prof. Petyr Dinekow to wybitny bułgarski filolog-slawista, krytyk Literatury, archeograf, krytyk i folklorysta. Zawodowo związany był z Uniwersytetem imienia Św. Klemensa Ochrydzkiego w Sofii, współpracował też z różnymi jednostkami. Bułgarskiej Akademii Nauk, której był członkiem korespondentem (od 1947 roku) i akademikiem (od 1966 roku). Od 1955 roku był stałym członkiem Międzynarodowego Komitetu Slawistów. Był autorem cenionych studiów na temat twórczości polskiej Klasyków: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Bolesława Prusa, Juliana Tuwima, Władysława Broniewskiego, Mieczysława Jastruna i innych.Wystawa prezentowana jest w ramach projektu badawczego PG05M20P001-1.001-0001 przeznaczonego na budowę i rozwój Centrum Szczytowych Osiągnięć „Dziedzictwo BD” oraz działań na rzecz promocji nauki i kultury bułgarskiej za granicą.