Konferencja Honorowych Konsulów Republiki Bułgarii 14-15 października 2019

15 października 2019 r.

W dniach 14-15 października odbyła się w Sofii konferencja Honorowych Konsulów Republiki Bułgarii, podczas której prezentowany był przegląd priorytetów aktualnej polityki międzynarodowej rządu bułgarskiego. W gronie uczestników wydarzenia omawianie były także najnowsze ekonomiczne i inwestycyjne trendy, sytuacja na rynku pracy oraz potencjał dla przyszłego rozwoju kraju. W programie konferencji poza panelami prowadzonymi przez wybrane resorty rządowe, Bułgarską Agencje Inwestycji, organizacje pracodawców, czy Stowarzyszenie Konsulów Honorowych Republiki Bułgarii, przewidziano także kurtuazyjne spotkanie z Prezydentem Republiki Bułgarii Rumenem Radewem.

Konferencja umożliwiła wymianę nie tylko najlepszych praktyk ale i kontaktów, co z pewnością wpłynie na jeszcze bliższe relacje między honorowymi konsulami a instytucjami państwa bułgarskiego. Na zaproszenie Wicepremier ds. Reform, Minister Spraw Zagranicznych Pani Ekateriny Zaharievy, w konferencji uczestniczyli wszyscy konsulowie honorowi Republiki Bułgarii w Polsce.