Inauguracja Honorowego Konsulatu Republiki Bułgarii w Krakowie

5 kwietnia 2019 r.

5 kwietnia 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie Honorowego Konsulatu Republiki Bułgarii w Krakowie, podczas którego funkcję Konsula Honorowego objął Wiesław Nowak.

W uroczystości otwarcia nowego Honorowego Konsulatu i wręczenia patentu konsularnego oraz exequatur nowemu konsulowi uczestniczył Ambasador Republiki Bułgarii w Polsce J.E. Pan Emil Savov Yalzanov, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, senatorowie, władze województwa i Prezydent Miasta Krakowa, a także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i konsularnego.

Po części oficjalnej, obyło się przyjęcie, które uświetnił występ Zespołu Tańców i Pieśni Bałkańskich IGLIKA zabierając zaproszonych gości w podróż po Bałkanach.

W swoim przemówieniu Konsul podkreślił, że jest szczęśliwy, że jego dotychczasowa działalność i zaangażowanie, a także współpraca z przedstawicielami narodu bułgarskiego, na polu gospodarczym i kulturowym dała podstawy do obdarzenia go zaufaniem i do powierzenia mu honoru, jakim jest realizacja misji dalszego zacieśniania relacji między Bułgarią i Polską.

„Bułgaria jako znany w Polsce kierunek podróży turystycznych, pokazała się podczas niedawnego Polsko - Bułgarskiego Forum Ekonomicznego jako atrakcyjny partner gospodarczy, który, podobnie jak Polska, dzięki obecności we Wspólnocie Europejskiej, może korzystać z ogromnych możliwości inwestycyjnych.

Wymiana handlowa, ale także wymiana naukowa poprzez rozwój partnerskich relacji między uczelniami, to ważne czynniki pobudzające rozwój gospodarczy, które pozwalają jeszcze zwiększyć te możliwości. Wzmacnianie więzi ekonomicznych i kulturalnych to szansa dla młodych ludzi, dla obywateli Bułgarii studiujących na krakowskich uczelniach, a także studentów z Polski, którzy swymi dociekaniami naukowymi objęli Bułgarię, jej kulturę, język, historię i tradycje. Te wzajemne związki nie są bagatelne.

Z dużą radością stwierdzam, że tak licznie odpowiedzieli na nasze zaproszenie mieszkający na co dzień w Krakowie Bułgarzy. To świadczy o faktycznych dobrze rozwijających się relacjach. Są z nami dzisiejszego wieczoru przedstawiciele Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którymi także w ubiegłym roku obchodziliśmy wspaniały jubileusz 200-lecia istnienia. To najstarsza slawistyka w Polsce i powód do dumy.

Jest Pani Kalina Stancheva, Dyrektor Instytutu Kultury Bułgarskiej, która działając z Warszawy, od lat angażuje się m.in. we współpracy z krakowskim Muzeum Archeologicznym w promowanie bułgarskiej sztuki i historii. Są także przedstawicielki Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Bułgarii – to wszystko, to znak dla mnie, że w pracy na rzecz promocji Bułgarii nie będę odosobniony.

Liczę, że przed nami wiele możliwości podejmowania inicjatyw realizowanych na szczeblu regionalnym, które swym oddziaływaniem obejmą wszystkich, którym bliskie jest wspieranie kultury i nauki, dlatego bardzo się cieszę, że zebrały się tu dziś osoby, które znacząco wpływają na dynamikę naszego regionu i życia Krakowa.

Już dziś z tego miejsca chcę wy razić wdzięczność za przyszłą dobrą współpracę, sam zaś deklaruję, że jestem gotów służyć pomocą i zaangażowaniem w sprawy bułgarskiej społeczności związanej z naszym regionem.”