DZIEŃ EUROPY I JEJ PATRONÓW ŚW. CYRYLA I METODEGO

6 maja 2023 r.

Z okazji Dnia Europy i jej patronów Sw. Cyryla i Metodego, Ambasada Bułgarii w Polsce zaprasza na uroczysty koncert Chóru Żeńskiego z Warny do Pałacu na Wyspie/ Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie w dniu 10 maja o godzinie 17:00.