Ankieta dotycząca bułgarskiej szkoły przy Honorowym Konsulacie w Krakowie

19 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo

Konsulat Honorowy Republiki Bułgarii w Krakowie, w porozumieniu z Ambasadą Republiki Bułgarii w Warszawie, wyraża gotowość do wsparcia działań społeczności Polsko-Bułgarskiej w Krakowie oraz w województwie małopolskim, zmierzających do założenia i prowadzenia działalności szkoły bułgarskiej w Krakowie. Zajęcia w szkole odbywałaby się w trybie weekendowym.

W przypadku uruchomienia działalności szkoły z inicjatywy Bułgarskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego i rejestracji szkoły w Ministerstwie Edukacji i Nauki Republiki Bułgarii, szkoła będzie zobowiązana do realizacji programu nauczania języka bułgarskiego na poziomie bułgarskich szkół podstawowych i średnich.

Istnieje możliwość rozpoczęcia zajęć pilotażowych w zakresie nauczania języka bułgarskiego
i  kultury bułgarskiej przed oficjalną rejestracją, w tym przypadku koszty związane
z prowadzeniem zajęć mogłyby zostać uregulowane z darowizn rodziców.

Ankieta ma na celu zbadanie zainteresowania, a jej wyniki ułatwią proces założenia szkoły bułgarskiej z nauczaniem języka bułgarskiego, literatury i kultury w Krakowie, jako ośrodka bułgarystyki w Polsce oraz jako znaczącego regionalnego ośrodka wielokulturowego.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres honorowy.konsul@bulgaria.krakow.pl.

Istnieje również możliwość wypełnienia ankiety w siedzibie Konsulatu przy ul.K.Czapińskiego 3 w Krakowie.

Dziękujemy serdecznie!

Уважаеми Дами и Господа,

Почетното консулство на Р България в Краков, в съгласие с Българското посолство във Варшава е готово да подпомогне действията на полско-българската общност в Краков, както и в цяла Малополша за създаване и дейност на българско училище в Краков. Занятията в училището ще се провеждат през уикендите.

В случай, че инициативата на Българското просветно-културно сдружение се осъществи и създаденото българско училище бъде регистрирано в Министерство на образованието и науката, то ще е задължено да реализира програмата за изучаване на български език на нивото на основното и средното училище в България.

Има възможност пробните занятия по български език  и култура да започнат още преди официалното регистриране на училището. Тогава разходите около преподаването ще се поемат от родителите.

Анкета, от която очакваме да се разбере какъв е интересът от едно такова училище с преподаване на  български език, литература и култура именно в Краков, известен българистичен център в Полша, а също така един мултикултурен град.

Каним Ви да попълните анкетата и да я изпратите на адреса на консулата: honorowy.konsul@bulgaria.krakow.pl.

Може и да я попълните в самия консулат: Kraków, ul. K.Czapińskiego 3. 

Сърдечно Ви благодарим!